null

Informacje dla mieszkańców

Europejskie Jamboree 2020 jest międzynarodowym wydarzeniem edukacyjnym organizowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego, Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM) oraz Światową Organizację Przewodniczek i Skautek (WAGGGS). Odbędzie się na Wyspie Sobieszewskiej w dniach 27.07 – 6.08.2020 roku, i weźmie w nim udział ok. 21 000 skautów i przewodniczek. Przy organizacji Europejskiego Jamboree będzie pomagać 2 000 wolontariuszy, a teren miasteczka zlotowego odwiedzi ok. 5 000 gości z Polski i zagranicy oraz ok. 500 dziennikarzy.

Mapa zlotu

null

Kraje uczestniczące w Jamboree

ACT !

Działaj !

Hasłem Europejskiego Jamboree 2020 jest „Act!” (pl: „Działaj!”). Każda, nawet najmniejsza zmiana zaczyna się od małego impulsu – symbolicznej iskry. Europejskie Jamboree w Gdańsku będzie miejscem, w którym te zmiany się zaczną. Nacisk programu edukacyjnego położony jest w szczególności na ochronę środowiska oraz służbę na rzecz lokalnych społeczności.

Informacje dla mieszkańców

What is an Instagram EJ2020 takeover?

Europejskie Jamboree 2020 jest międzynarodowym wydarzeniem edukacyjnym organizowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego, Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM) oraz Światową Organizację Przewodniczek i Skautek (WAGGGS). Odbędzie się na Wyspie Sobieszewskiej w dniach 27.07 – 6.08.2020 roku, i weźmie w nim udział ok. 16 000 skautów i przewodniczek. Przy organizacji Europejskiego Jamboree będzie pomagać 2 000 wolontariuszy, a teren miasteczka zlotowego odwiedzi ok. 5 000 gości z Polski i zagranicy oraz ok. 500 dziennikarzy.

Mapa zlotu

Mapa zlotu

ACT !

Działaj !

Hasłem Europejskiego Jamboree 2020 jest „Act!” (pl: „Działaj!”). Każda, nawet najmniejsza zmiana zaczyna się od małego impulsu – symbolicznej iskry. Europejskie Jamboree w Gdańsku będzie miejscem, w którym te zmiany się zaczną. Nacisk programu edukacyjnego położony jest w szczególności na ochronę środowiska oraz służbę na rzecz lokalnych społeczności.

Kraje uczestniczące w Jamboree

Informacje transportowe

  • null
    W dniach 24-28.07.2020 należy spodziewać się wzmożonego ruchu autokarów przez całą dobę.
  • null
    W dniach 29.07 – 05.08.2020 należy spodziewać się wzmożonego ruchu autokarów w godzinach porannych oraz popołudniowych.
  • null
    W dniach 7-8.08.2020 należy spodziewać się wzmożonego ruchu autokarów przez całą dobę.

Szczegóły zostaną podane w maju 2020.

Aktywności dla mieszkańców

Podczas Zlotu dla mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej przewidzianych jest wiele aktywności, w tym możliwość zwiedzenia terenu zlotu.

Szczegółowe informacje zostaną podane w kwietniu 2020.